Brf Renen 21
Meny

Historik

Brf Renen 21 äger en anrik och välskött fastighet i Renen 21 med adress Braheg. 62 och Valhallav. 110. Brf Renen 21 bildades år 2000. Fastighetens och bostadsrättsföreningens historik innefattar bland annat följande viktiga händelser:

1886Fastigheten byggs
1937Ombyggnad/renoveringar
1988Renoveringar: fasader, takplåtar
1999Teknisk besiktning: grundmurar/stomme/fasad, tak, trapphus, källare, tvättstuga, etc.
1999Renoveringar: nya rörstammar, nya el-stigare, nytt tak, tvättstuga, trapphus. 1999 Renoveringar: nya fönster (isolerrutor mot Valhallav.), totalrenovering av badrum
1999Ombyggnad: nya vindsvåningar
2000 (24/2)Brf Renen 21 övertar samtliga aktier i Fastighets AB Granen
2000 (15/6)Tingsrätten ger Fastighets AB Granen och Brf Renen 21 tillstånd till att fusionera. 2000 (10/7) Fusionen mellan Fastighets AB Granen och Brf Renen 21 registreras hos PRV
2001 (31/8)Brf Renen 21 övergår från att beaktas som oäkta förening till äkta förening
2003Ny teknisk och ekonomisk förvaltare anlitas (BÅ-Fastighetskonsult AB). 2003 Teknisk besiktning; abonnentcentral, fläktar, värme- och avloppsstammar, etc.
2005Renoveringar: fönster, ytterdörrar, nedre fasad
2005Ombyggnad: nya balkonger
2005Renoveringar: totalrenovering av hyreslokal

Brf Renen 21 - Brahegatan 62 och Valhallavägen 110
ordforande@brfrenen21.se